Şirket Profili

Şirket Profilimiz

VERA, Sermaye Piyasası ve Bankacılık yasal regülatörlerinin düzenlemelerine uygun olarak yerel ve uluslararası kabul görmüş normlar çerçevesinde gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla TEMMUZ 2014’de kurulmuştur.

VERA, hizmete dair dokümantasyon, altyapı ve süreç yönetimi ile ilgili şartlarını sağlaması ile KASIM 2014’de ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi ile tescillenmiştir.

VERA, çalışanları ve yöneticileri sektörde farklı disiplinler ile etkileşim içerisinde çalışmış, profesyonel bir kadrodan oluşmaktadır.

VERA’nın yönetici kadrosu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen lisansa sahip sektörün öncü kişilerinden oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu‘nun seri VIII. No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 03.04.2015 tarihinde kurulca listeye alınmasına karar verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu‘nun 18.06.2015 tarih ve 6340 sayılı Kararı ile Şirketimiz, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamına giren “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

Logomuz, dengede duran iki parçadan oluşmakta olup, parçalar değerleme ve danışmanlık hizmetlerimizi temsil etmektedir. Parçaları birbirine bağlayan ve bir arada tutan iki ince hat ise Değerleme ve Danışmanlık hizmetlerimizi karşılıklı destekleyen farklı disiplinlerdeki tecrübe ve bilgi hattını ortaya koymakta olup, inceliği bilgi gizliliği konusunda hassas denetimimizi ifade etmekte olup, bununla birlikte hizmet kalitemizin temelini oluşturan veri analizlerimizdeki detay bilincimizi göstermektedir.

Whatsapp
VERA Gayrimenkul Değerleme
VERA Gayrimenkul Değerleme
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?